YÖS'e kimler girebilir?
 
A) Lise son sınıfta ya da dengi okullarda okuyan veya bu okullardan mezun olan adaylardan aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanların başvuruları kabul edilir:
a) Yabancı devlet vatandaşı olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından, Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesine kayıtlı ve reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerden 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nun 7 nci maddesine tabi olanlar,
MADDE 7 – (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik
birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
(2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk
vatandaşıdır.
(3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı
kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
c) Yabancı devlet vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çifte vatandaşlar,
ç) * 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenime devam eden T.C. vatandaşlarından ortaöğreniminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],
* 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğrenime başlayan T.C. vatandaşlarından yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],
d) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.